Ulasan Oleh Rak Buku Martha: Selamat Natal 2021

Saya telah sibuk dengan keluarga di sini di rumah tetapi saya telah memikirkan semua keluarga dunia blog saya juga.

Semoga semangat Natal memenuhi hati Anda hari ini dan selamanya!

Yesaya 9:6-7 NIV
6 Bagi kami seorang anak telah lahir,
kepada kami seorang putra diberikan,
dan pemerintah akan berada di pundaknya.
Dan dia akan dipanggil
Penasihat Ajaib, Tuhan Yang Perkasa,
Bapa Kekal, Pangeran Damai.
7 Kebesaran pemerintahan dan perdamaiannya
tidak akan ada habisnya.
Dia akan memerintah di atas takhta Daud
dan atas kerajaannya,
membangun dan menegakkannya
dengan keadilan dan kebenaran
sejak saat itu dan selamanya.
Semangat Tuhan Yang Maha Esa
akan mencapai ini.

Author: Frank Washington